Uppsägning Gitarrlektioner


  Dagens datum:

  Din e-mail hos Gitarrlektioner-Online (obligatorisk)

  Vad gillade du mest med att ta lektioner med oss?

  Varför valde du att sluta med gitarrlektioner?

  Vad har du lärt dig som du inte kunde innan?

  Hur tycker du det har hjälpt dig i ditt spelande att ta gitarrlektioner?

  Vad tycker du om att ha ett övningschema att följa, både under träningen och när du tränar hemma?

  Vad kunde ha varit bättre på lektionerna som vi haft?

  Vad tycker du om din gitarrlärare? Finns det något du tycker han skulle kunna göra bättre?

  Om du skulle föreslå något som du tror skulle göra saker bättre på lektionerna, för dig eller andra, vad skulle det vara? Fritt ord!


  Vad skulle behövas för att du ska komma tillbaka för lektioner i framtiden?

  Om du skulle på en skala 1 - 5 betygsätta oss och våra lektioner, vad skulle vi få?