Välj Ditt Lektionspaket

Här väljer du vilket lektionspaket du vill ha. Du behöver bara välja vilket paket i dropdown menyn och godkänna användarvillkoren och sedan är det klart. Du kommer att få en e-mail bekräftelse direkt efter och inom 24 timmar kommer du få ett mail om hur du bokar dina gitarrlektioner.  Nedan är överenskommelsen mellan Gitarrlektioner-Online.se och elev, genom att kryssa i rutan där det står"jag godkänner användarvillkoren" så går elev med på villkoren nedan. Gitarrlektioner-online.se är registrerad för F-skatt och moms med orgnr 880206-5550, The Swedish Guitar Method. Personuppgifter behandlas enligt GDPR direktiven.


  PRISER FÖR GITARRLEKTIONER
  Priser är inklusive moms. Som elev får du 100 kr rabatt eller mer per lektion om du bestämmer dig under introduktionslektionen. Priserna i menyn är med rabatt ink moms. Skulle du bestämma dig efter introduktionslektionens slut tillkommer 100 kr per lektion. Undantag är tekniska problem, eller att gitarrläraren tycker att det är lämpligt med betänketid.


  TIDER FÖR LEKTIONER, MISSADE LEKTIONER & OMBOKNINGAR AV LEKTIONER
  Flexibla gitarrlektioner: Elev har möjlighet att boka, boka om bokade lektioner eller avboka lektioner 24 timmar innan bokat lektionstillfälle. Lektioner som missas, eller inte nyttjas räknas som innestående lektioner. Elev har efter missad lektion nuvarande och nästa kalendermånad på sig att nyttja dessa lektioner. Efter nästa kalendermånad tas dom innestående lektionerna bort och kan inte nyttjas. Elev måste vara aktiv i samma gitarrprogram nästkommande kalendermånad för att kunna nyttja sina innestående lektioner. Elev förväntas vara redo för lektion 5 minuter innan startad lektion.


  PERSONLIG PRÄGEL & FULLFÖLJANDE AV PERSONLIGA LEKTIONER & TJÄNST
  När elev börjar lektioner kommer hela nästkommande månad planeras, utefter elevs önskemål och har därav en högst personlig prägel. Därav anses tjänsten fullbordad, oavsett om elev väljer att boka sina gitarrlektioner eller inte. Då materialet är personligt utformat efter elevens behov och önskemål. I enlighet med paragraf 11: ”Undantag från ångerrätten” – distansköpslagen.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59#K2


  MEDIA, INSPELNINGAR, VIDEO & BILDER
  Genom att godkänna användarvillkoren ger elev Gitarrlektioner-Online.se rättighet att filma, fotografera eller spela in lektioner för att använda i marknadsföringssyfte eller utbildningsyfte för gitarrlektioner.


  FRÅNVARANDE GITARRLÄRARE
  Om läraren inte har möjlighet att ha lektion kommer elev att få en individuellt anpassad lektion i form av ljud eller video, eller både och. Finner inte läraren att detta är lämpligt för elev bokar man nya lektioner.


  KOMMUNIKATION
  Kommunikation sker via e-mail. Gitarrlektioner-Online.se erbjuder ingen telefonsupport p.g.a väldigt hög belastning. Fakturafrågor, autogirofrågor etc. går genom: support@gitarrlektioner-online.se Gitarrlärare besvarar inga frågor om betalningar/paus/uppsägning, då dessa områden ej ingår i Gitarrlärares arbetsuppgifter.


  AVGIFT FÖR GITARRLEKTIONER & TRÄNING
  Betalning av avgift för gitarrlektioner sker i förskott månadsvis via faktura / autogiro. Avgiften är baserad på lektioner 48 veckor om året. Inga återbetalningar görs på betalda lektioner.B örjar elev gitarrlektioner mitt i en månad betalar elev avgift baserat på hur många lektioner som är kvar månaden lektionerna startasAtt börja ta gitarrlektioner binder INTE elev att ta gitarrlektioner i 12 månader. Överenkommelsen är på månad till månad basis. Se Avsluta gitarrlektioner. Fakturor autogiro kommer från Gitarrlektioner i Göteborg via billogram clientmedel / gocardless. Gitarrlektioner i Göteborg & Gitarrlektioner-Online orgnr 8802065550


  LEKTIONSFORMAT
  Lektionerna är en träningsmodell, och är som en privatlektion, fast i grupp där elev har varsitt rum digitalt och läraren hjälper & instruerar eleven individuellt att träna på rätt sätt. Detta är sättet vi kör våra lokala gitarrlektioner på plats i Borås & Göteborg i över 8 år.


  AVSLUTA GITARRLEKTIONER, PAUS & ÄNDRING AV GITARRPROGRAM
  Om elev önskar att avsluta lektioner så sker detta genom att begära ett avslutningsformulär via e-mail innan 16:e på påbörjad kalendermånad, Detta genom att e-maila support@gitarrlektioner-online.se Formuläret måste fyllas i och skickas tillbaka innan den 16:e på påbörjad kalendermånad för att uppsägningen ska vara giltig. Vid ändring/Paus av gitarrprogram: Om elev önskar att ändra antal lektioner per vecka eller pausa så behöver detta göras innan den 16:e på påbörjad kalendermånad. Även ett formulär måste fyllas i korrekt för att paus/ändring ska vara giltig.

  Klicka endast en gång och vänta, du kommer tas till sidan för att upprätta direct-debit med Gitarrlektioner-Online(The Swedish Guitar Method / Marcus Carlzon Musik)